Bảo hiểm điện thoại di động là loại hình bảo hiểm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Theo đó, khi tham gia vào loại bảo hiểm này, nếu điện thoại di động bị mất cắp, tổn thất bất ngờ do tai nạn, do nước, cuộc gọi bị lạm dụng do hậu quả của việc mất cắp điện thoại di động trong giới hạn địa lý và trong thời hạn bảo hiểm sẽ được mở rộng tối đa 60 ngày trong một năm

Trên phạm vi toàn cầu, khách hàng sẽ được sửa chữa hoặc thay thế bằng điện thoại di động cùng nhãn hiệu, cùng năm sử dụng hoặc một khoản tiền tương đương, nhưng không vượt quá 17 triệu đồng (trong trường hợp không thể thay thế bằng điện thoại di động cùng nhãn hiệu, cùng năm sử dụng).

Đi cùng với sản phẩm trên, Bảo hiểm AAA ban hành quy tắc cụ thể, biểu phí theo các thời hạn hợp đồng và cam kết xem xét và trả lời người được bảo hiểm tối đa trong vòng 2 ngày làm việc trong trường hợp rủi ro xảy ra

H.M.