Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, thời gian qua, ngành du lịch đã có bước tăng trưởng vượt bậc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

“Với đà tăng trưởng của ngành Du lịch như hiện nay, có khả năng trong năm nay Việt Nam sẽ đuổi kịp Indonesia và mục tiêu trong các năm tiếp theo sẽ là Singapore, Malaysia, Thái Lan... Hiện nay, chúng ta đang muốn rút dần khoảng cách này bằng cách đẩy tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nữa”, ông Thiện nói.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Du lịch giới thiệu một số nội dung cơ bản của Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Luật Du lịch năm 2017.

Theo đó, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ ngành, địa phương nhằm thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm như: Cơ cấu lại ngành du lịch; hoàn thiện thể chế chính sách, Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch...Cùng với đó là 15 Đề án có thời gian hoàn thành muộn nhất đến năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Về Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cũng đã xác định được 15 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, 12 nhiệm vụ thuộc về Tổng cục Du lịch, 3 nhiệm vụ còn lại chia đều cho Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ Đào tạo.

Lưu Hiệp