Tại đây, đại diện chi nhánh công ty có xuất trình 3 tờ hóa đơn GTGT liên quan đến  số xe máy điện Trung Quốc đang kinh doanh tại đây.

Nhưng qua đối chiếu, số lượng xe không phù hợp với hóa đơn chứng từ và hàng hóa vi phạm quy chế ghi nhãn phụ. Lực lượng kiểm tra đã tạm giữ 23 xe máy điện Trung Quốc để tiếp tục làm rõ

T.H.