“Đây là cột mốc quan trọng trong việc hoàn chỉnh dự án Đạm Cà Mau, là cơ sở để Hội đồng nghiệp thu Nhà nước xem xét để chuyển nhà máy sang giai đoạn vận hành chính thức...” - ông Văn Tiến Thanh - Phó ban QLDA nói.

Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau là công trình trọng điểm của Nhà nước về dầu khí. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 62ha tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Nhà máy cho ra sản phẩm thương mại đầu tiên vào ngày 29/1/2012. Tính đến ngày các bên ký chứng chỉ bàn giao, công trình Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành đúng với các yêu cầu đề ra của dự án và đi vào sản xuất ổn định, đạt 100% công suất.

Sau quá trình chạy thử, đến nay tổng sản phẩm thương mại đạt được gần 100.000 tấn, đã đưa ra thị trường 55.000 tấn

Công Minh