Đây là số tiền Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum thu từ các nhà máy thủy điện hưởng lợi từ rừng, do các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân ủy thác. Số tiền này sẽ giúp cho các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán quản lý và bảo vệ rừng ở Kon Tum giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống

Văn Phong