Ngay cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) cũng chỉ ước đạt kim ngạch 5,25 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng 6. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu nước ta ước đạt hơn 62,93 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 34,3 tỷ USD, chiếm 54,5%.

Tuy nhìn chung, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao, nhưng chủ yếu do sự đóng góp của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

V.H.