Con số trên chiếm tới 68% tổng số kiến nghị đã xử lý tài chính trong 20 năm qua của ngành.

Trong số này, kiến nghị đã giúp tăng thu 18.000 tỷ ngân sách Nhà nước và giảm chi khoảng hơn 19.000 tỷ đồng. Đặc biệt, theo thống kê của ngành kiểm toán, các khoản nợ đọng trong 5 năm qua kiểm toán đã phát hiện thêm gần 9.000 tỷ đồng.

Hải Châu