Theo đó, nguyên nhân cá bị chết là do liên quan đến bào tử trùng hiện diện trong ống thận, trên mang cá và dưới da. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân là môi trường nước trong ao (kể cả ao nuôi và ao lắng) có hàm lượng ôxy hòa tan thấp dưới ngưỡng (< 2mg/L), đây là mức cảnh báo nguy hiểm cho cá nuôi.

Kết quả phân tích thủy hóa nước của Trung tâm này cho thấy, nhu cầu ôxy hóa học (COD) từ các mẫu nước lấy ở bên ngoài ao nuôi phía biển cao hơn nước ở kênh chính của vùng nuôi (bên ngoài từ 6,60-7,35mg/L, còn ao nuôi là 5,50mg/L). Điều này cho thấy nước ở bên ngoài phía biển có mức nhiễm bẩn cao hơn so với vùng nuôi. Thời điểm lấy mẫu lúc nước thủy triều thấp nên có thể đây là các nguồn nước thải từ các hoạt động sản xuất hoặc sinh hoạt.

Chủ nhiệm HTX nuôi trồng thủy sản Đức Trí cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn, dịch bệnh đã làm cho gần 12.000 con cá thương phẩm (mỗi kg cá thương phẩm hiện có giá từ 260.000 - 280.000 đồng) và hơn 40.000 con cá giống mới thả của HTX bị chết. Nhiều hộ bị thiệt hại 100%, hộ bị ít cũng 60-70%. Tổng thiệt hại đến thời điểm này của HTX là khoảng 3,6 tỉ đồng

L.Văn