Trước đó, Cục Thú y cho biết, đã phát hiện đàn bò 69 con nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa ngõ tỉnh Quảng Trị có nhiễm bệnh lở mồm long móng. Cục Thú y đã hướng dẫn Cơ quan thú y vùng III tạm dừng kiểm dịch nhập khẩu trâu bò từ các nước láng giềng qua khu vực cửa khẩu Lao Bảo và thực hiện cách ly ngay đàn gia súc được phát hiện có bệnh.

Bộ NN&PTNT cũng đang đề nghị các tỉnh giáp biên giới rà soát tình hình thực tế để chỉnh sửa lại quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu bò từ Lào, Campuchia vào Việt Nam, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh từ gia súc nhập khẩu vào nội địa

Y.N.