Theo đó, yêu cầu các đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời văn bản của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; đồng thời xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép, gian lận trong việc nhập khẩu linh kiện, xe máy điện.

Phan Đức