Chiều 17/7, Thứ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã ký công văn hỏa tốc số 7054/BGTVT-TTr gửi Thành ủy TP Hải Phòng; Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng; HĐND TP Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng về việc tăng cường quản lý kinh doanh vận tải bằng ôtô; xử lý sau kiểm tra tại Sở GTVT Hải Phòng. Trong đó, văn bản của Bộ GTVT đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, gồm: Giám đốc Sở, Phó Giám đốc sở, Thanh tra Sở và Phòng nghiệp vụ liên quan.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT và Công an TP Hải Phòng: Lập kế hoạch liên ngành để tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, đặc biệt là kinh doanh vận tải bằng container trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải cố tình không xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phải đình chỉ hoạt động, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

Tăng cường kiểm tra, tuần tra và kiểm soát đối phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, đặc biệt là phương tiện vận tải hàng hóa bằng container, để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông như không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị giám sát hành trình không hợp chuẩn; chở quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ cho phép, lái xe sử dụng chất ma túy, không bảo đảm sức khỏe theo quy định, không chấp hành đúng giấy phép kinh doanh…

Trước đó, qua kiểm tra công tác công tác quản lý và cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn TP Hải Phòng, Bộ GTVT đã phát hiện nhiều sai phạm. Đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container còn buông lỏng, chưa thực hiện theo quy định hiện hành

Thanh Huyền