Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến cho những khuyến nghị chính sách về tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt Nam thời kỳ 2021-2030; các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn; các mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn phù hợp với bối cảnh của Việt Nam; tái cơ cấu khu vực tài chính và ngân hàng của Việt Nam; vai trò của khu vực kinh tế tư nhân…

Đóng góp ý kiến cho khuyến nghị chính sách về tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt Nam thời kỳ 2021-2030, ông Albert Lieberg, Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần phải đạt được tiến bộ trong việc thích ứng với tác động ngày càng nghiêm trọng của thiên tai và biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên; tăng cường năng lực quốc gia trong môi trường thương mại biến động khó lường, cải thiện đáng kể và đa dạng hóa nguồn sinh kế và cơ sở thu nhập cho các nông hộ - kèm theo việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về xã hội và một trường một cách bền vững.

Toàn cảnh hội thảo

Khuyến nghị chính sách về tái cơ cấu khu vực tài chính và ngân hàng của Việt Nam, ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực hướng tới việc áp dụng đầy đủ các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, bắt đầu với các công ty niệm yết và các tổ chức tài chính. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, tần suất, và tính kịp thời của thông tin tiền tệ và tài chính như các nghiệp vụ tiền tệ, bảng cân đối tiền tệ toàn ngành, bảng cân đối của Ngân hàng Nhà nước, dự trữ ngoại hối, nợ xấu và các xu hướng tín dụng theo ngành.

Theo báo cáo của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chính phủ nên tập trung phát triển năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ mới, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao năng lực quản lý rủi ro cũng như phòng tránh sự phụ thuộc, khai thác thái quá các nguồn tài nguyên, giảm thiểu chất thải...

Ngài Osmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, WB mong muốn song hành cùng Việt Nam để giải quyết những vấn đề chiến lược mà hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt; những thách thức mà Việt Nam cần phải tiên liệu và tìm ra những giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề đó một cách phù hợp để Việt Nam trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình thành công trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội cho biết, Thường trực Uỷ ban Quốc hội đánh giá cao nội dung và các khuyến nghị của Báo cáo DPG. 

Trong Báo cáo đã thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển, đồng thời chỉ ra những hạn chế và có sự lồng ghép các hiện tượng thực tế với khái quát chính sách. 

Từ nội dung của Báo cáo DPG cũng cho thấy, phía Việt Nam có thể cân nhắc kỹ hơn về phương pháp tiếp cận, định hướng giải pháp mang tính tổng thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác hoạch định, xây dựng chính sách, pháp luật trên cơ sở bằng chứng, bảo đảm thống nhất, thông tin được cập nhật, có tính hệ thống, sát thực. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT thì cho rằng, báo cáo cần nghiên cứu kỹ, sâu sắc hơn để đề xuất các nội dung mới cho định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay, đến nay, sau 1 năm, Tổ biên tập cùng với các Bộ, ngành, đơn vị nghiên cứu đã làm việc với tinh thần phát huy trí tuệ tập thể để cùng tham gia xây dựng Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới; đặc biệt, cần phải có cách tiếp cận mới. 

Theo đó, Tổ biên tập của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội có trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra được những phương hướng phát triển của đất nước thông qua những kiến nghị đột phá nhưng không phiêu lưu mà trên nền tảng cơ sở khoa học; đặc biệt là mọi việc đều đặt trong bối cảnh công nghệ thay đổi mạnh mẽ và hội nhập quốc tế sâu rộng khi những biến động trên thế giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.....
Lưu Hiệp