Ngày 26/10, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức sơ kết sản xuất kinh doanh (SXKD) 9 tháng đầu năm 2013 và giao kế hoạch SXKD năm 2014.

Với nhận định tình hình thị trường tiêu thụ cao su năm 2013 sẽ không được thuận lợi như năm 2012, nên từ đầu năm 2013, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường ký các hợp đồng dài hạn với khách hàng tuyền thống; sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó; chủ động xây dựng nhiều phương án SX-KD để có giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình thị trường.

Bên cạnh đó, cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2013, hai cơn bão số 10 và 11 đã gây thiệt hại nặng vườn cây cao su khai thác, cơ sở hạ tầng, nhà ở công nhân của các công ty khu vực duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, Tập đoàn vẫn kiên trì và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra; quyết tâm thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn các dự án ngoài ngành Sản xuất chính, cắt giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá thành sản phẩm, chăm lo đời sống cho người lao động, SXKD cao su vẫn đảm bảo có hiệu quả, vốn Nhà nước vẫn được bảo toàn và phát triển.

Theo kế hoạch SXKD năm 2014, tất cả các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã hoạt động SXKD phải đảm bảo tăng trưởng doanh thu tối thiểu là 10% so với năm 2013; có các biện pháp khả thi để tiết giảm giá thành ngay từ khâu xây dựng kế hoạch. Trong đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ đầu tư theo dự án đã được duyệt, tập trung vào các công trình SX chính, tiết giảm tối đa công trình chưa thật sự cần thiết.

Đối với khu vực miền Trung, rà soát lại các vị trí trồng mới, tái canh, không trồng cao su những vùng gần bờ biển; một số khu vực gần biển có chủ trương trồng lại, cần có quy trình phù hợp được tập đoàn thông qua trước lúc thực hiện.

Các dự án đầu tư ra nước ngoài, phối hợp tốt với các bộ phận nghiệp vụ của Tập đoàn để hoàn thành các thủ tục đối với các cơ quan Việt Nam và nước sở tại trong năm 2013

Công Trường