Theo văn bản của Tổng cục Hải quan, về hồ sơ hải quan, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, công chức Hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản bản hướng dẫn, không được yêu cầu DN nộp hoặc xuất trình chứng từ khác ngoài quy định như: Lệnh giao hàng-D/O…

Đối với việc in và xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử, khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan không được yêu cầu DN phải nộp tờ khai hải quan in (cơ quan Hải quan đã có thông tin tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS), công chức hải quan phải đối chiếu thông tin trên hồ sơ hải quan với dữ liệu khai báo trên hệ thống để thực hiện việc kiểm tra

L.Hiệp