>> Không thể "đun nước chờ gạo người"

Nguyên nhân của tình trạng bị ứ đọng trong những ngày qua xuất phát từ chính sách nhập khẩu của phía Trung Quốc, không phải do thủ tục xuất khẩu của Việt Nam.

Theo phản ánh của các chủ hàng, phía Trung Quốc hiện đang kiểm soát rất ngặt nghèo với một số hàng hóa nhập khẩu, nhất là thịt đông lạnh và nông sản. Hàng cao su cũng hạn chế nhập tiêu chuẩn khá cao

D.H.