Theo Tổng cục Hải quan, Hệ thống Thông quan điện tử phiên bản 5 (Viết tắt là TQĐT-V5) là hệ thống bổ trợ cho hệ thống Thông quan tự động VNACCS/VCIS. Hệ thống TQĐT-V5 không phải là hệ thống một cửa quốc gia cũng không phải hệ thống tiếp nhận đăng ký tờ khai từ doanh nghiệp XNK. 

Hệ thống TQĐT-V5 thực hiện các chức năng chính gồm: Hỗ trợ công chức hải quan ghi nhận biên bản bàn giao hàng hóa trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan (Ví dụ hàng hóa vận chuyển từ cảng biển vào nội địa).

Hỗ trợ công chức hải quan thực hiện xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan đối với các đơn vị chưa triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không (VACCSM). Hỗ trợ công chức hải quan cập nhật dữ liệu các tờ khai giấy đăng ký bằng phương pháp thủ công.

 “Với các chức năng trên, khi Hệ thống TQĐT-V5 gặp sự cố sẽ khó khăn cho công chức hải quan trong việc theo dõi hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan- đây là chức năng được sử dụng nhiều nhất. Trong trường hợp hệ thống sự cố công chức hải quan sẽ thực hiện bằng phương pháp thủ công (lập biên bản và ký nhận bàn giao hàng hóa được thực hiện bằng giấy) và cập nhật lại dữ liệu sau khi hệ thống phục hồi.” Tổng cục Hải quan cho hay.

Về sự cố của hệ thống TQĐT-V5 trong ngày 25-1-2019, Tổng cục Hải quan cho biết, từ 10 giờ, Hệ thống TQĐT-V5 gặp sự cố do cùng lúc 2 máy chủ (1 máy chủ ứng dụng và 1 máy chủ cơ sở dữ liệu) tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống lỗi phần cứng dừng hoạt động. 

Ngay khi hệ thống gặp sự cố, Cục CNTT & Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) đã kịp thời thông báo trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan về sự cố của Hệ thống và đề nghị các đơn vị hải quan chuyển sang thực hiện chức năng ghi nhận biên bản bàn giao và xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát (đối với các đơn vị chưa triển khai hệ thống VACCSM) bằng phương thức thủ công. Đồng thời tập trung nguồn lực tiến hành các biện pháp kỹ thuật để thay thế máy chủ gặp sự cố. Đến 21h cùng ngày, Hệ thống đã trở lại hoạt động bình thường. 

Văn bản của Tổng cục Hải quan khẳng định: Trong thời gian Hệ thống TQĐT-V5 gặp sự cố hoạt động đăng ký tờ khai và thông quan hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không vẫn được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua các hệ thống VNACCS/VCIS và VACCSM. Hoạt động kết nối trao đổi thông tin với các bộ, ngành vẫn được thực hiện thông qua hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN

Lưu Hiệp