Ngày 2/7, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký Công văn số 3649/UBND-MT gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ về việc thẩm định dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân urê tại huyện Thủy Nguyên khẳng định "Dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, làm lãng phí tài nguyên, nguồn nước, tạo ra khối lượng chất thải rắn lớn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng và không phù hợp với quy hoạch khu vực...".

Như vậy, việc xây dựng Nhà máy không đảm bảo yêu cầu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6835/VPCP-QHQT ngày 23/11/2005 về giải quyết thỏa đáng các vấn đề nguyên liệu, xử lý môi trường.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng không chấp nhận xây dựng nhà máy sản xuất phân urê tại huyện Thủy Nguyên và đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu, triển khai ở địa điểm khác phù hợp

MH