Điểm đỗ và điểm đi tại Bến xe khách Cầm Đàm, TP Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc), điểm đỗ và điểm đến tại Bến xe khách Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam).

Trên tuyến sẽ thực hiện các điểm dừng đỗ đón khách tại bến xe khách Giang Nam, TP Nam Ninh và bến xe khách Đông Hưng

T. Huyền