Mục tiêu của Dự án là thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, thông qua việc thúc đẩy phát triển thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, thực hiện trong năm 2018-2019.

Dự án nói trên thông qua KOICA (trị giá 1,9 triệu đô la Mỹ) là một hoạt động phối hợp với dự án “Hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp của Việt Nam” (VEEIEs) của Ngân hàng Thế giới cho vay 100 triệu USD để giúp các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng.

Các đại biểu đang thảo luận tìm giải pháp xóa bỏ các rào cản về tài chính, giúp doanh nghiệp đầu tư hiệu quả và tiết kiệm

Dự án được thiết kế nhằm góp phần xóa bỏ các rào cản đã được nhận dạng để thúc đẩy sự phát triển của các Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) và tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu tư Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Tại cuộc họp khởi động dự án, đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia đã có nhiều thảo luận trao đổi với các chuyên gia của Hàn Quốc về nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, các trung tâm khuyến công/tiết kiệm năng lượng, công ty dịch vụ năng lượng về công nghệ tiết kiệm năng lượng và loại bỏ các rào cản về tài chính, giúp cho các doanh nghiệp, các ESCO có thể tiếp cận nguồn tài chính đầu tư cho tiết kiệm năng lượng, tạo điều kiện thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp ở Việt Nam.

Thu Phương