Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết, Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Giao thông Vận tải đánh dấu một giai đoạn mới trong chương trình viện trợ của Australia.  

"Chúng tôi làm việc với Việt Nam để đảm bảo rằng các dự án sẽ được ngân hàng chấp thuận thu hút được đầu tư tài chính quốc tế và việc thực thi được tiến hành nhanh chóng. Chúng tôi muốn giúp Việt nam sử dụng hiệu quả đồng tiền trong những dự án của mình bằng những thay đổi cải cách phù hợp", ngài Craig Chittick khẳng định. 

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Giao thông Vận tải là một chương trình viện trợ trị giá 24 triệu USD nhằm hỗ trợ việc xây dựng các dự án ngành giao thông ở Việt Nam.

Đại sứ Australia tại Việt Nam cũng coi đây là một minh chứng sinh động về đối tác kinh tế của Australia với Việt Nam.

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Giao thông Vận tải sẽ cung cấp ngân sách và nguồn lực cho các dự án giao thông mới, từ giai đoạn xây dựng ý tưởng cho tới khi công trình bắt đầu thực hiện.

Chương trình cũng giúp tăng cường hợp tác đối tác giữa các tổ chức của Australia trong lĩnh vực giao thông và Bộ Giao thông Vận tải nhằm chia sẻ những kinh nghiệm mà Australia luôn dẫn đầu trong ngành, ví dụ như xây dựng kế hoạch ngành giao thông, kế hoạch tài chính cho hạ tầng và an toàn giao thông.

Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam và ông Nguyễn Văn Thể, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Phát biểu tại lễ ký, Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định: “Những dự án đầu tư hạ tầng ngành giao thông là đặc biệt quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam.  Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Giao thông Vận tải sẽ giúp chúng tôi có được nguồn tài chính linh hoạt và nguồn lực cần thiết để đảm bảo rằng các dự án mà chúng tôi xây dựng đạt chất lượng tốt nhất.”

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Giao thông Vận tải sẽ thực hiện trong thời gian từ 2018 đến 2022 và kỳ vọng sẽ hỗ trợ năm dự án lớn về đường xá.  Tuy nhiên, tác động của Chương trình sẽ còn vượt xa hơn những dự án này bằng việc đưa ra minh chứng về các mô hình và chính sách mới giúp gia tăng hiệu quả vốn đầu tư trong tất cả các lĩnh vực của ngành giao thông vận tải ở Việt Nam.

Tiên An