Theo đó, Úc sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 6,5 triệu đô la Úc để thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và đưa Việt nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường. Aus4Reform sẽ hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế, pháp luật và các thể chế quan trọng giúp nền kinh tế Việt Nam có thể phát huy được tiềm năng của mình. Sáng kiến này cũng sẽ xây dựng mối liên kết giữa Úc và Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Sự hỗ trợ của Australia sẽ giúp Việt Nam đăng ký một triệu doanh nghiệp tư nhân chính thức mới vào năm 2020, tăng tỷ lệ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực kinh tế tư nhân.


TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, Giám đốc Chương trình Aus4Reform
Úc sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 6,5 triệu đô la Úc để thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và đưa Việt nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường. 

Aus4Reform được xây dựng trên đà cải cách đạt được thông qua sự hỗ trợ trước đây của Australia với các dự án “ Vượt ra ngoài WTO” và “ Tái cấu trúc cho một Việt Nam có tính cạnh tranh cao hơn”. Aus4Reform tập hợp các nhóm chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và các cơ quan chính phủ có trách nhiệm hoạch định và thực hiện chính sách kinh tế.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick nói: “ Việt Nam có một lịch sử lâu dài trong tiến trình cải cách kinh tế, và Australia luôn tự hào được cùng sát cánh với Việt Nam trong suốt thời gian qua. Cải cách kinh tế là một con đường khó khăn nhưng Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hành trình này.”

Lưu Hiệp