Khai thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế TP HCM.

Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân hiện tại qui định mức khởi điểm của thu nhập là sau khi chiết trừ gia cảnh 4 triệu đồng/tháng.

Thêm phương án 3 triệu đồng/tháng

Tuy nhiên theo giải trình của Chính phủ, qua quá trình góp ý trước đây có thêm nhiều luồng ý kiến khác nhau, trong đó có ý kiến đề nghị mức 3 triệu đồng/tháng để nhiều người được đóng thuế, rồi cũng có luồng ý kiến đề nghị mức 5 triệu đồng/tháng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Do vậy Chính phủ đề xuất đưa cả ba phương án ra lấy ý kiến nhân dân.

Trong khi đó theo Ủy ban Kinh tế và ngân sách Quốc hội (QH), hầu hết các ý kiến thảo luận của đại biểu QH vừa qua nhất trí với phương án áp dụng mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nộp thuế là 5 triệu đồng/tháng, vì đây là mức thu nhập đảm bảo mức sống trung bình ở thời điểm luật có hiệu lực vào năm 2009. Và thường trực Ủy ban Kinh tế và ngân sách QH cũng ủng hộ phương án này.

Tuy nhiên, trước những ý kiến còn khác nhau, Ủy ban Kinh tế và ngân sách QH đồng tình với việc Chính phủ bổ sung phương án giảm trừ 3 triệu đồng/tháng bên cạnh mức 4 triệu đồng/tháng và 5 triệu đồng/tháng để đưa ra cho nhân dân đóng góp ý kiến, thể hiện quan điểm của mình.

Sau khi phân tích, Ủy ban Thường vụ QH quyết định lấy ý kiến nhân dân ba phương án giảm trừ 4 triệu đồng/tháng, 5 triệu đồng/tháng và phương án khác (3 triệu hay trên 5 triệu đồng/tháng).

Tiền lãi tiết kiệm, kiều hối không chịu thuế

Theo tờ trình của Chính phủ, thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm được rất nhiều người quan tâm, góp ý, trong đó ở nhóm ý kiến thứ ba (chiếm đa số) đề nghị chưa thu thuế đối với khoản thu nhập này. Tuy có phần chưa bình đẳng giữa các loại thu nhập chịu thuế, nhưng lại phù hợp với thực tiễn hiện nay của nước ta và cả sự đồng thuận của nhân dân.

Hiệu quả của việc thu thuế không cao, số thu rất nhỏ, nhưng quản lý thì khó khăn... nên Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH tiếp thu ý kiến này. Và nếu chưa thu thuế đối với tiền lãi gửi tiết kiệm thì cũng chưa thu thuế đối với lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Đối với thu nhập từ kiều hối, sau khi phân tích lợi ích, giá trị của nguồn tiền này, Chính phủ đề nghị qui định đây là khoản thu nhập không chịu thuế. Đề nghị của Chính phủ đã nhận được sự đồng tình của thường trực Ủy ban Kinh tế và ngân sách QH.

Về biểu thuế, theo giải trình của Chính phủ, đa số ý kiến đều nhất trí với dự luật áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần để tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và tiền lương, tiền công.

Ông Nguyễn Đức Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và ngân sách quốc hội: Bước tập dượt trước khi mở rộng diện nộp thuế

Trao đổi với báo giới về xu hướng “chọn lựa” của thường trực Ủy ban Kinh tế và ngân sách QH về phương án mức khởi điểm chịu thuế là 5 triệu đồng, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và ngân sách QH Nguyễn Đức Kiên (ảnh) nói: “Đây là bước “tập dượt” trước khi mở rộng diện nộp thuế”.

 

Theo tôi, lập luận “hễ có thu nhập thì phải nộp thuế” là hợp lý, bởi mỗi người trong cộng đồng phải có trách nhiệm với người khác, với xã hội. Anh có được thu nhập năm, bảy triệu đồng/tháng đâu phải tự anh làm được mà anh phải nhờ người khác, nhờ cơ sở hạ tầng xã hội... Tuy nhiên, do điều kiện thực tế của chúng ta còn khó khăn, chưa thể làm ngay được nên tạm thời chấp nhận một thời gian “quá độ”.

Có ý kiến tại phiên họp này cho rằng giá cả tăng rất nhanh, nếu không tính trượt giá thì mức 5 triệu đồng rồi sẽ khó đảm bảo cuộc sống cho một người trong tháng?

Tôi ví dụ bây giờ có 100 người thuộc diện phải nộp thuế thu nhập, nếu tính trượt giá thì sau một chu kỳ nhất định chỉ còn 50 người đóng thuế. Nếu không tính trượt giá thì lúc đó số người có thu nhập phải nộp thuế sẽ tăng lên, mở rộng được phạm vi người nộp thuế. Như thế thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa.

Thưa ông, việc thu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn?

Tất nhiên là không dễ thu khoản này nhưng không vì vậy mà không quyết tâm nhằm đảm bảo vì sự công bằng.

Ông có thể nói rõ hơn về cách xin ý kiến nhân dân lần này?

Chúng tôi sẽ cho đăng tải trên các phương tiện thông tin toàn văn những nội dung xin ý kiến nhân dân, kèm theo đó là kế hoạch, cách thức góp ý cũng như việc tiếp thu ý kiến.

Ông có nghĩ rằng với ba mức chiết trừ 3, 4, và 5 triệu đồng/tháng thì tâm lý người dân sẽ chọn mức chiết trừ tốt nhất là 5 triệu đồng/tháng? Nếu như vậy việc trưng cầu ý dân có cần thiết?

Thực tế vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau nên việc tham khảo thêm ý kiến nhân dân là cần thiết.

Theo Lê Anh Đủ (Tuổi trẻ)