Sự kiện này sẽ là tiền đề để Petrovietnam tiến tới khởi công xây dựng Nhà máy Điện Long Phú 1 vào 2010. Trung tâm Điện lực Long Phú theo quy hoạch được Bộ Công thương phê duyệt với công suất khoảng 4.400MW (lớn gấp hơn 2 lần công suất của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình) bao gồm 3 dự án nhà máy nhiệt điện đốt than gồm: Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, công suất 1.200 MW; Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 2, công suất 1.200 MW; và Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 3 công suất 2.000 MW...

Lệ Thúy