Lực lượng kiểm lâm đã thu giữ 542,7m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách gần 1,5 tỷ đồng...

K.N.