Đại hội ASOSAI 14 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19 đến 22-9, dự kiến sẽ có sự tham dự của 250 đại biểu từ 46 cơ quan kiểm toán tối cao các quốc gia châu Á với cấp trưởng đoàn tương đương từ bộ trưởng trở lên; có đại diện của Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và một số tổ chức quốc tế trong vai trò quan sát viên.

Đại hội cũng dự kiến đón tiếp khoảng 350 khách mời trong nước đại diện các cơ quan của Đảng và Nhà nước; các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, địa phương, trường đại học và viện nghiên cứu; các tổ chức quốc tế và đại sứ quán một số quốc gia tại Việt Nam.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc trả lời báo chí tại buổi họp báo.

Như vậy, từ khi trở thành thành viên của ASOSAI năm 1997, đây là lần đầu  tiên KTNN Việt Nam được tín nhiệm và trao quyền đăng cai tổ chức một kỳ đại hội, sự kiện quan trọng và có quy mô lớn nhất của ASOSAI, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Việc tổ chức thành công Đại hội ASOSAI là trọng tâm trong công tác đối ngoại của KTNN nhằm thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.

Trong khuôn khổ Đại hội, một điểm nhấn là Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 với chủ đề: "Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững". Đây là nội dung nghị sự thể hiện sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trong công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu. Chủ đề này là sáng kiến của KTNN Việt Nam và đã nhận được sự đồng thuận cao của Ban Điều hành ASOSAI.

Đặc biệt, Đại hội sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội, là văn kiện chính thức tổng kết những kết quả làm việc quan trọng nhất của Đại hội và phản ánh cam kết, hành động của cộng đồng ASOSAI đối với các mục tiêu phát triển của ASOSAI giai đoạn 2016-2021.

Theo thông lệ, đăng cai Đại hội ASOSAI 14, KTNN Việt Nam sẽ trở thành Chủ tịch của ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và là thành viên Ban điều hành ASOSAI trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp, từ 2015 đến 2024. Đây là cơ hội rất thuận lợi để KTNN tiếp thu, vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm quốc tế, các nguồn lực từ ASOSAI và các thành viên ASOSAI để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

“Trong bối cảnh địa vị pháp lý của KTNN đã được hiến định theo thông lệ quốc tế, Đại hội ASOSAI 14 tổ chức tại Việt Nam là một điểm nhấn quan trọng, có tác động lan tỏa trong công chúng đối với việc nâng cao vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao - thiết chế giám sát tài chính, tài sản công độc lập góp phần vào việc minh bạch hóa nền tài chính ở mỗi quốc gia thành viên...”, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 nhấn mạnh.

Lệ Thúy