Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Quảng Ninh, tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, trong năm 2015, số lượng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là 2.253 tờ khai, với tổng kim ngạch 1.517 triệu USD, chiếm 19,07% tổng số tờ khai và 58,86% tổng kim ngạch hàng hóa XNK qua cảng Cái Lân (số lượng 4.258.514 tấn hàng hóa và 8.743 chiếc ôtô, xe máy chuyên dụng các loại).

Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Trìu cho biết, việc khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cái Lân là bước đi thiết thực, cụ thể trong thực hiện Luật Hải quan 2014; Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ; Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Đây cũng là sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay để hỗ trợ DN một cách thiết thực nhất, cải cách thủ tục hành chính hiệu quả nhất.

Sự phối hợp trong công tác quản lý thông qua đầu mối các đơn vị, cơ quan kiểm tra chuyên ngành sẽ nắm được tình hình chấp hành pháp luật của DN về kiểm tra chuyên ngành; đặc biệt giúp cơ quan kiểm tra chuyên ngành chủ động trong việc lấy mẫu và thông báo kết quả kiểm tra.

Đối với DN cũng sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí phát sinh, không phải đi lại nhiều lần; thời gian thông quan nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN trong hoạt động XNK.

Được biết, sau Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, trong tháng 1 này, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tiếp tục khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Quảng Ninh là đơn vị duy nhất trong 7 đơn vị triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành có 2 địa điểm kiểm tra chuyên ngành.

L.Hiệp