Trước đó, vào ngày 12/8/2013 DOC đã quyết định áp mức thuế chống trợ cấp ở mức rất cao từ 1,15% đến 7,88% lên các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi xem xét, ITC đã họp và đi đến quyết định ngành công nghiệp tôm của Mỹ không hề bị ảnh hưởng gì về vật chất và cũng không hề bị đe dọa ảnh hưởng về vật chất do việc trợ cấp của Chính phủ các nước xuất khẩu tôm nước ấm đông lạnh từ Trung Quốc, Ecuador, Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam vào Mỹ. Do đó, vụ kiện chống trợ cấp đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam và các nước khác đã chấm dứt, toàn bộ các khoản tiền ký quỹ đã thu hoặc dự định sẽ phải thu của doanh nghiệp XK tôm Việt Nam phải được hoàn trả hoặc bãi bỏ.

Tiếp theo kết quả thắng lợi của quyết định mới được DOC công bố ngày 10/9 vừa qua, kết luận tôm Việt Nam hoàn toàn không bán phá giá và áp mức thuế 0% cho toàn bộ 33 doanh nghiệp XK tôm Việt Nam, quyết định lần này là một tín hiệu mừng cho ngành tôm xuất khẩu

V.H.