Tại buổi lễ ký kết, ông Hà Văn Thắm – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Dương và ông Arkady Salikov – Chủ tịch Sở giao dịch hàng hóa Belarus (BUCE) đã thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thị trường hàng hóa Việt Nam và thị trường hàng hóa Belarus trong đó nhấn mạnh vai trò cầu nối rất quan trọng của Sở giao dịch hàng hóa INFO và Sở giao dịch hàng hóa Belarus.

Cũng tại buổi lễ, INFO COMEX và BUCE đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm khai thác và phát huy thế mạnh của mỗi bên để phục vụ hiệu quả nhu cầu giao thương của doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Belarus. Trong khuôn khổ thỏa thuận này, hai bên cam kết cùng chia sẻ thông tin về thị trường hàng hóa mỗi nước, cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực bán buôn các sản phẩm nông sản, kim loại và các loại hàng hóa khác.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở giao dịch hàng hóa Belarus và Sở giao dịch hàng hóa INFO.

Ngoài ra, hai sở giao dịch hàng hóa thống nhất sẽ hỗ trợ khách hàng của mỗi bên khi muốn giao dịch ở Sở bạn bằng cách đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí, gia tăng tiện ích. Hai Sở thống nhất cùng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển giao dịch điện tử thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo về cách thức giao dịch điện tử cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Belarus, nghiên cứu khả năng đồng chấp nhận tư cách thành viên trên cả hai Sở. Thông qua giao dịch điện tử, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, xác định những nhóm hàng mặt hàng có nhiều tiềm năng trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Belarus.

Thoả thuận hợp tác giữa INFO COMEX và BUCE thể hiện nguyện vọng của các bên cùng phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại giữa Việt Nam và Belarus. Các nội dung hợp tác theo thỏa thuận sẽ được cụ thể hóa thành các chương trình hành động, đề án, phương án thực hiện chi tiết trong thời gian sớm nhất

PV