Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn và tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, trong đó có Hàn Quốc. Hàn Quốc là một trong bốn quốc gia có đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, đầu tư của Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Chủ tịch KBIZ, ông Kim Ki Mun cho biết, thông qua Trung tâm hỗ trợ, trao đổi giữa hai bên về các chương trình, chính sách, thông tin… sẽ được triển khai một cách thuận lợi. Chủ tịch cũng đề xuất thường xuyên trao đổi cán bộ giữa hai bên nhằm tìm hiểu các thông tin, xu thế và tâm tư nguyện vọng của các nhà đầu tư hai nước, tạo điều kiện cho hợp tác đầu tư giữa các DNNVV hai nước đạt hiệu quả cao. Chủ tịch Kim Ki Mun cũng cam kết KBIZ sẽ hỗ trợ cho phát triển kinh tế Việt Nam cũng như thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hai nước.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận một số nội dung khác có liên quan phát triển đến ngành y dược, sản xuất phim hoạt hình…Hai bên cũng thống nhất chủ trương xây dựng Trung tâm hỗ trợ phát triển DNNVV

Lưu Hiệp