Tại cuộc họp các cơ quan chức năng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, hướng dẫn cảng Hải Phòng, chủ hàng thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng ngừa ô nhiễm môi trường và phòng chống cháy nổ.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế tại bãi chứa lưu huỳnh, chưa thấy có dấu hiệu vi phạm về môi trường.

Hàng vạn tấn lưu huỳnh đang tồn đọng có nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường.

Đến trưa ngày 17 -10, cảng Hải Phòng và chủ hàng đã thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Theo đó, sở TNMT chủ trì cùng Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường hướng dẫn Công ty CP Cảng Hải Phòng thực hiện bốc xếp, bảo quản số lưu huỳnh đang tồn theo đúng quy trình đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Trong trường hợp phát hiện vi phạm đề nghị báo cáo UBND thành phố Hải Phòng xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát PCCC chủ trì kiểm tra hướng dẫn Công ty CP Cảng Hải Phòng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Công ty CP Cảng Hải Phòng tiếp tục duy trì các biện pháp hiện tại để phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ và các biện pháp khác theo hướng dẫn của sở TNMT và Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng.

Cùng với đó chủ hàng nhanh chóng giải tỏa số hàng lưu huỳnh đang tồn. Cảng vụ Hải Phòng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường và phòng chống cháy nổ trong quá trình xếp dỡ, lưu bãi.

V.Huy