Để hỗ trợ người tiêu dùng khi tham gia mua sắm trên mạng, các website đều công bố chính sách giải quyết tranh chấp, nhưng 85% trong số đó là để người bán và người mua chủ động thoả thuận với nhau.

Chỉ có 15% website quy định hỗ trợ các bên để đưa vụ việc tới cơ quan pháp luật bằng cách cung cấp thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch của các bên thực hiện trên website. Như vậy có thể thấy sự hỗ trợ với người tiêu dùng là không đáng kể. Thống kê cũng cho thấy 85% người mua hàng trên mạng quan ngại về chất lượng sản phẩm.

V.H.