Dự hội thảo có đồng chí Giáo sư Nguyễn Lân Hùng (chuyên gia về ngành nông nghiệp) và Giáo sư Hoàng Hòe, Phó Chủ tịch Hiệp hội mắc ca Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị  và một số doanh nghiệp trồng mắc ca vùng Tây Bắc, Tây Nguyên cùng đông đảo bà con nông dân. 

Tại Hội thảo, hơn 200 bà con nông dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã được các Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Hoàng Hòe và các chuyên gia kỹ thuật của Hiệp hội mắc ca Việt Nam xác định vùng đất thích hợp để trồng mắc ca, hướng dẫn cách thiết kế vườn cây, kỹ thuật trồng, chăm sóc quản lý vườn mắc ca, thu hoạch và chế biến mắc ca để đạt hiệu quả cao. 
Người nông dân huyện rẻo cao Hướng Hóa được hướng dẫn trồng, chăm sóc cây mắc ca.

Các giáo sư và chuyên gia đánh giá Khe Sanh là vùng đất có lợi thế đặc biệt về đất đai, khí hậu và nguồn lực lao động để phát triển cây mắc ca trồng thuần và trồng xen canh với các loại cây ăn trái khác, hoặc che bóng cho cây cà phê, cây chè để thu lợi nhuận kép. 

Thanh Bình