Hiện nay, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đầu tư vào 17/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam, trong đó vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống. Tính riêng quý I năm 2015, Hoa Kỳ có 8 dự án FDI mới và 2 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt gần 70 triệu USD; xếp thứ 7/33 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2015. 

Ảnh minh họa.

Đến nay, các nhà đầu tư Hoa Kỳ có mặt tại 42/63 địa phương trong cả nước (tính cả khu vực dầu khí ngoài khơi), đứng đầu là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 18 dự án với tổng vốn đăng ký là 5,3 tỷ USD (chiếm gần 50% tổng vốn đăng ký của Hoa Kỳ tại Việt Nam). Thành phố Hải Phòng đứng thứ hai, thu hút được 13 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,2 tỷ USD, thứ ba là tỉnh Bình Dương có 970 dự án 780,6 triệu USD. 

Phan Đức