Chặng đường 31 năm hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank (26-3-1988 – 26-3-2019) đã khẳng định sự kiên định của một thương hiệu gắn với sứ mệnh phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn (Tam nông), luôn tiên phong, chủ lực cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ tiện ích cho nền kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Sứ mệnh vì “Tam nông”

Ngày 26-3-1988, Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Việt Nam – tiền thân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ngày nay được thành lập. Trải qua mỗi thời kỳ phát triển với những tên gọi khác nhau, nhưng sứ mệnh vì “Tam nông” vẫn luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hành trình phát triển của Agribank. 

Quá trình 31 năm hoạt động, lớn mạnh của Agribank gắn liền với con đường phát triển đi lên của nền nông nghiệp Việt Nam, ngày càng có đóng góp quan trọng đối với mức tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước.

Tăng cường hợp tác để triển khai hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng cũng là lĩnh vực chịu nhiều rủi ro nhất do ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, khí hậu và thiên tai, tình trạng “được mùa, rớt giá”… 

Là ngân hàng chuyên doanh cho khu vực kinh tế này, theo đó, Agribank cũng không ít lần phải đối mặt với những khó khăn, rủi ro cùng ngành nông nghiệp và bà con nông dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. 

Điểm lại hành trình của Agribank đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam, kể từ khi Agribank cùng hệ thống chính trị triển khai Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa VI về nông nghiệp ban hành ngày 5-4-1988 với những nội dung có tính đột phá, tạo bước phát triển mới rất quan trọng, tạo ra sinh khí mới cho nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ đổi mới, với tư tưởng “giải phóng sức sản xuất" cho nông nghiệp và nông dân; Agribank đã có những đóng góp quan trọng đối với thành công của các chương trình trọng điểm của Chính phủ thời điểm bấy giờ như: Cho vay mía đường; tôn nền hoặc làm nhà trên cọc ở đồng bằng sông Cửu Long; thu mua lương thực dự trữ xuất khẩu, thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá theo yêu cầu của Chính phủ; cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt; cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên canh, chương trình điện khí hóa, giao thông nông thôn, cho vay khôi phục nghề truyền thống… 

Và tiếp nối sau này là triển khai Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bước đầu làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ chuyển sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao… 

Agribank đi đầu triển khai hiệu quả 9 chương trình tín dụng chính sách, khởi xướng và triển khai gói tín dụng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững…

31 năm hiện diện đồng hành gắn bó thủy chung cùng “Tam nông”, Agribank đã và đang khẳng định bản lĩnh của một Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam luôn gắn với sự vận động phát triển đi lên của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, trong đó mỗi “Nông hộ” là một “tế bào” sống ngày càng lớn mạnh, cùng đưa kinh tế hộ ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước. 

Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá Agribank là một trong số định chế tài chính thành công và hiệu quả nhất trên thế giới xét về khía cạnh khả năng tiếp cận các hộ gia đình nông thôn và các doanh nghiệp nhỏ.

Chủ động đổi mới để phát triển

Trải qua năm 2018 ghi dấu quá trình 30 năm phát triển với lòng tự hào truyền thống, vững bước tương lai, với thành quả đạt được khi lợi nhuận bứt phá, “về đích” trước thời hạn kế hoạch tái cơ cấu, Agribank hoàn toàn tự tin đứng vững trong cạnh tranh. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Agribank đang phấn đấu trở thành một trong 150 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất khu vực châu Á vào cuối năm 2020, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó đem lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân, trên tinh thần tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng tín dụng v.v…

Định hướng đến năm 2025, Agribank giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, có nền tảng công nghệ, mô hình quản trị hiện đại, hoạt động kinh doanh đa năng, hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững; giữ vai trò chủ lực về tín dụng, cung cấp các dịch vụ, tiện ích ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hội nhập sâu rộng, đi tắt đón đầu những thành tựu mới trong ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, theo lộ trình và chiến lược cụ thể nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng số, cung cấp SPDV tài chính ngân hàng mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng, hỗ trợ đắc lực cho khách hàng, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Năm 2019 và các năm tiếp theo, Agribank xác định tiếp tục triển khai thành công tái cơ cấu giai đoạn 2, Đề án chiến lược kinh doanh 2016 - 2020; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công nghệ thông tin, tạo nền tảng kỹ thuật quan trọng cho phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử và yêu cầu của công tác quản trị rủi ro; triển khai thực hiện theo lộ trình đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 13, Thông tư 41, từng bước hướng tới áp dụng các chuẩn mực an toàn theo Basel II; nâng cao năng lực tài chính, năng suất lao động, hướng tới mục tiêu hoạt động hiệu quả để cổ phần hóa thành công.

P.V