Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN, tính đến cuối quý I-2019, tỷ trọng cho vay tiền mặt chiếm khoảng trên 10% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng tính đến nay vào khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, nếu bóc tách phần cho vay mua nhà trả góp ở các NHTM ra, tín dụng tiêu dùng phục vụ đời sống thuần túy chỉ còn gần 700 ngàn tỷ đồng.

Theo NHNN Việt Nam, quy định này để đảm bảo cho vay tiêu dùng phát triển bền vững, lành mạnh, hiệu quả, cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng vay nên hướng đến khách hàng đã vay tại công ty tài chính và có lịch sử trả nợ tốt.

B.K