Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Phát biểu ý kiến với tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức ngành Hải quan nhân dịp đầu xuân mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Năm 2014, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.

Chủ tịch bày tỏ mong muốn, năm 2015, Hải quan Việt Nam tiếp tục “Hoàn thiện - Hiện đại - Vững mạnh” để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự yêu quý của bạn bè quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, thành tích năm 2014 của Tổng cục Hải quan là hết sức đáng ghi nhận, nhưng toàn lực lượng phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để đưa Hải quan Việt Nam sánh vai với hải quan các nước tiên tiến trên thế giới, là tấm gương trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước…

Bên cạnh đó, năm 2015, Tổng cục Hải quan cần phải tạo được sự bứt phá mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm khác, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn tới. Ngoài công tác cải cách, hiện đại hóa, Tổng cục Hải quan cần tiếp tục chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; công tác xây dựng lực lượng; hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chống buôn lậu…

Lưu Hiệp