Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật của Hải quan New Zealand dành cho Hải quan Việt Nam đối với 3 lĩnh vực mà 2 bên đã thống nhất trong chương trình hợp tác bao gồm: Vấn đề ra quyết định trước; công tác phân loại áp mã và quản lý và thực hiện doanh nghiệp ưu tiên.  

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật của Hải quan New Zealand dành cho Hải quan Việt Nam 

Đây là những nội dung nhằm giúp Hải quan Việt Nam xây dựng năng lực vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách vừa đảm bảo thực hiện các cam kết liên quan đến thuận lợi hóa thương mại. Tổng cục trưởng cũng cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Hải quan Việt Nam làm việc cụ thể với các chuyên gia Hải quan New Zealand để đảm bảo các hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho Hải quan Việt Nam.

Lưu Hiệp