Đây là kết quả rất đáng ghi nhận nếu biết rằng có nhiều biến động về chính sách thu thuế và giá tính thuế được cắt giảm theo lộ trình hội nhập AFTA cũng như chính sách ưu đãi thuế đối với các mặt hàng có số thu lớn như xăng dầu, sắt thép. Bù lại những khó khăn khách quan nêu trên, Hải quan Hải Phòng đã không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng, cởi mở, giảm phiền hà, sách nhiễu để tăng sức hấp dẫn các doanh nghiệp mở tờ khai.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát hải quan được đầu tư chiều sâu đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nợ đọng thuế, buôn lậu và gian lận thương mại mà vẫn không gây cản trở các doanh nghiệp

P.V.