Kiểm tra trên xe có 65 con rắn hổ mang chúa đựng trong 18 túi lưới. Đây là nhóm động vật nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, để xử lý theo quy định pháp luật

Đ.Quang