Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện, xử lý 713 vụ, trong đó có 143 vụ vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu; 50 vụ hàng cấm; 60 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả; 256 vụ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa; 176 vụ vi phạm về đăng ký kinh doanh...; tổng số tiền phạt và hàng tịch thu hơn 1,8 tỷ đồng...

L.M.T.