Hiện, địa bàn Hà Nội có 23 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí và một cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Các cơ sở này được kiểm soát về chất lượng, giá cả dịch vụ, hàng hóa, vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… và được Sở Du lịch Hà Nội cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Sở Du lịch hỗ trợ các cơ sở này công khai, phổ biến rộng rãi, giới thiệu đến các công ty lữ hành, vận chuyển du lịch và du khách trong, ngoài nước.

Các sản phẩm, dịch vụ của các cơ sở đạt tiêu chuẩn được quảng bá, giới thiệu trên trang thông tin điện tử của ngành Du lịch, các tờ rơi, tập gấp, sách ảnh giới thiệu về du lịch Hà Nội. Sở tạo điều kiện để các cơ sở tham gia các sự kiện, chương trình của Sở Du lịch Hà Nội trong nước và quốc tế.

Về cơ bản, các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trong quá trình hoạt động. Các cơ sở đã dần thiết lập được hệ thống các cửa hàng mua sắm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu mua sắm của khách du lịch đến Hà Nội, đặc biệt khách du lịch quốc tế.

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện lớn tại Hà Nội. Vì vậy, Sở Du lịch Hà Nội chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch cũng như các cơ sở mua sắm, ẩm thực đạt chuẩn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ tốt du khách. Đồng thời, Sở tiếp tục phát triển hệ thống cơ sở mua sắm, ăn uống đạt chuẩn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về Hà Nội cũng như đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Thủ đô. 

Đinh Thuận