Tổng thu từ khách du lịch đến thành phố đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2018. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 60% đến 65%. 

Dự kiến, cũng trong năm 2019 sẽ có 78.626 người làm trong ngành Du lịch được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về du lịch, tăng 12,56% so với số ước thực hiện năm 2018. 

Để đảm bảo mục tiêu nói trên, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên; quản lý chất lượng các dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn. 

Sở Du lịch Hà Nội cũng sẽ chủ động hơn trong phối hợp với các ngành, các địa phương có cácbiện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, như chèo kéo, bắt chẹt, ép giá, lừa đảo, cướp giật đối với khách du lịch, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm đến du lịch; bảo vệ các hệ thống công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ cảnh quan, môi trường du lịch…

N.H.