Theo bản ghi nhớ hợp tác, hai bên xác nhận sẵn sàng hợp tác nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế ở Hà Nội thông qua việc thúc đẩy đầu tư các dự án do UBND TP Hà Nội tiến hành. Trong đó, không giới hạn ở các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực tư nhân mà các công ty Nhật Bản tham gia hoặc quan tâm tham gia trong vai trò là nhà đầu tư hoặc nhà thầu. Ngoài ra còn có các dự án tiềm năng đủ điều kiện được nhận dự hỗ trợ tài chính của JBIC.

Hai bên tăng cường trao đổi quan điểm và thông tin để tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng hoặc công nghiệp ở Hà Nội do UBND TP thực hiện…cũng như về các dự án tiềm năng trong giai đoạn chuẩn bị dự án, phạm vi dự án, phương thức sở hữu và hình thức triển khai (BOT, PPP..)

Hải Châu