Ngày 13/2, liên bộ Công thương - Tài chính đã có văn bản cho biết: Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, Liên Bộ yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu giữ ổn định giá bán xăng dầu hiện hành khi chưa có công văn điều chỉnh giá bán xăng dầu của Liên Bộ; Đảm bảo nguồn cung xăng dầu, cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu cho toàn hệ thống phân phối thuộc quyền quản lý của thương nhân; Ổn định định mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu về lượng và cơ cấu chủng loại, đúng quy định tại Điều 31 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

V.H.