Sau thanh tra, phía cơ quan chức năng đã giảm khấu trừ và giảm lỗ hơn 16.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành tài chính đã xử lý tăng thu khoảng 8.400 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước khoảng hơn 6.000 tỷ đồng.

Được biết, về số thu ngân sách sau 9 tháng ước đạt 683.000 tỷ đồng, bằng 75% dự toán cả năm. Trong số này, thu nội địa được tính toán sau 9 tháng là trên 504.000 tỷ đồng, bằng khoảng 79% dự toán và tăng khoảng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu từ cân đối hoạt động xuất nhập khẩu cùng khoảng thời gian trên cũng tăng khoảng 0,4% so với cùng kỳ năm trước với con số ước đạt trên 187.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, về thu từ dầu thô, thống kê cho thấy, số thu này sau 9 tháng chỉ đạt 51.780 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về chi ngân sách, con số được tính toán sau 9 tháng được đại diện ngành tài chính cho biết là khoảng 823.970 tỷ đồng, bằng 71,8% so với dự toán. Bội chi ngân sách qua đó đã đạt 140.970 tỷ đồng, xấp xỉ 62,4% dự toán cả năm.

Hải Châu