Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, xây dựng, ban hành theo quy định Quy chuẩn quốc gia đối với xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ dạng CKD, SKD; đồng thời ban hành các quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe này, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, ban hành trong Quý IV/2013.

Về quy định áp dụng để thực hiện các thủ tục kiểm tra chất lượng, phê duyệt kiểu và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ T&T EXOTIC-300 của Công ty TNHH T&T Motor, Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng những quy định Bộ GTVT đã ban hành trong thời gian thí điểm trước đây, cho đến khi có quy định mới

T. Huyền