Cụ thể, tính đến ngày 25/12, các ngân hàng đã thực hiện ký hợp đồng cho gần 1.090 DN vay vốn với tổng hạn mức tín dụng đạt gần 39.000 tỷ đồng, cao hơn gấp gần 2 lần so với kế hoạch đề ra trong năm nay. Việc hỗ trợ vốn sản xuất với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mà còn góp phần hỗ trợ các ngân hàng giải ngân vốn hiệu quả.

Từ kết quả này, năm 2015, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đặt mục tiêu đạt tổng số vốn được giải ngân từ chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp cao hơn năm nay.

Đ.Thắng