Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,192 tỷ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm 2014. Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,2 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 2 tháng đầu năm, đã có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, British Virgin Islands dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm, Hàn Quốc đứng vị trí thứ 2, Nhật Bản đứng vị trí thứ 3. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai còn đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn bán lẻ sửa chữa.

L.Hiệp