Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), tính đến ngày 20/1/2015 cả nước có 44 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) với tổng vốn đăng ký là 392,18 triệu USD, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, có 19 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 271,26 triệu USD. Tính chung trong tháng 1/2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 663,44 triệu USD, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến ngày 20/1, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 505 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tháng 1/2015 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 13 tỉnh, thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 20 cấp mới và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn. Bình Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 100 triệu USD, chiếm 15,1%. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 96,72 triệu USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư.

L.Hiệp