Ngày 6/1, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản gửi các địa phương, yêu cầu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi giảm giá trước biến động giảm của các yếu tố đầu vào. Theo thống kê của Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, giá thức ăn hỗn hợp cho lợn, cho gà trong nước tháng 12/2014 cũng đã giảm 50 đồng/kg so với tháng 11/2014. Tính chung, năm 2014, giá thức ăn chăn nuôi trong nước giảm so với năm 2013. Với giá thức ăn chăn nuôi năm 2014, người chăn nuôi gia súc, gia cầm hầu hết đều có lãi từ 10-20%.
H.A.